Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska liczyło w grudniu 2005 roku kilkunastu członków założycieli, a swoją działalność zainaugurowało w lutym 2006 r. po to aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej , ciekawiej i nowocześniej. Celem stowarzyszenia jest integracja wszystkich mieszkańców i inspirowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego , sportowego oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie przygotowało na przestrzeni prawie  11 lat swojej działalności szereg projektów obejmujących tematykę zdrowia, kultury, turystyki, rekreacji, szeroko pojętego bezpieczeństwa, historii Gminy Mosina i jej mieszkańców.  Założenia te realizuje poprzez organizowanie m.in.-  Białych Niedziel ,Białych Sobót- czyli festynów prozdrowotnych  promujących badania profilaktyczne ,  festynów rodzinnych o różnorodnej tematyce: letniej, wojskowej, z książką, koncertów kolęd i pastorałek, rajdów samochodowych po całej Gminie Mosina, spektakli słowno- muzycznych tj.  „  Miłosne szczęścia okruchy”,” Z kobietą w tytule”,”  Kobieta i …pełna szafa”, pokazów mody,” Świąteczne Barwy Muzyki”.

 

 

 

 

Stowarzyszenie  uczciło 200. i 205 rocznicę urodzin  Fryderyka Chopina wraz z mieszkańcami Osiedla Czarnokurz, inicjując powstanie urokliwego” Zakątka Chopina” jednocześnie budując społeczny plac zabaw dla dzieci obok zespołu  boisk dla młodzieży i dorosłych.  Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska ,w roku 2009 tj  70. rocznicę bestialskiego mordu na mieszkańcach naszego miasta  odrestaurowano Mogiłę Rozstrzelanych  mieszczącą się na miejscowym cmentarzu,  i wydano jedyną publikacje historyczną o 15 obywatelach  rozstrzelanych na mosińskim rynku pt:” Dopóki żyje pamięć…”

Członkowie Stowarzyszenia bezustannie włączają się w szereg projektów jakie inicjuje na terenie gminy Mosiński Ośrodek Kultury, Gminne Centrum Informacji, czy jednostki samorządu terytorialnego- osiedla,  uzupełniając ich szeroką ofertę  swoimi działaniami i projektami mi „ Szeroko na Wąskiej”- stoisko „ Podziel się książką” ,czy  Rajd z Napoleonem .Ponadto stowarzyszenie przygotowało we współpracy  z telewizją poznańską PTV-3 reportaż historyczno-patriotyczny pt „ Barwy Rzeczypospolitej Mosińskiej”

Obecnie  w 12 . roku działalności w szeregach stowarzyszenia działa nadal kilkadziesiąt osób . Członkowie stowarzyszenia zawsze biorą czynny udział w wyborach samorządowych , wystawiając swoją reprezentację : w 2006- wybrano 7 radnych, w 2010r- 9 radnych, oraz burmistrza- Zofię Springer,   w 2014-2018- wybrano 7 radnych. Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Marian Osuch, Waldemar Wiązek, Ryszard Rybicki.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych chętnych do współpracy ludzi w każdym wieku, którzy mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz” swojej małej ojczyzny”.

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą : prezes- Jolanta Szymczak, vice-prezes Andrzej Raźny, Janusz Cichy,  członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth.

Wydarzenia

UWAGA – Zamknięta ul. Śremska

W terminie między 19 -28 marca br. wjazd na w ul. Śremską od strony skrzyżowania ul. Mostowej/Leszczyńskiej/Wawrzyniaka/Śremska będzie niemożliwy. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że utrudnienia drogowe zakończą się zgodnie z planem.    

Wiosenne remonty dróg – Osiedle Nowe Krosno

Trwają przygotowania do wiosennych remontów dróg na osiedlu Nowe Krosno – materiał jest gromadzony. Remontowana będzie ulica Podgórna od torów do podjazdu (za zakładem produkcyjnym) – będzie większy remont nawierzchni z korytowaniem i nawiezieniem tłucznia. Na ulicy Klonowej od ul. Wybickiego do Śremskiej zostaną zasypane dziury (ten fragment wymaga większego remontu z uwagi na duży ruch wyjeżdżających samochodów z osiedla, ale nad tym będę jeszcze pracował). Częściowo zostanie wyprofilowany (z nawiezieniem tłucznia) wyjazd z ulicy Jasnej w ulicę Śremską od strony ulicy Słonecznej (jedna z posesji jest zalewana wodą opadową z wyjazdu). Oby takich remontów było więcej.Trwają przygotowania do wiosennych remontów dróg na osiedlu Nowe Krosno – materiał jest gromadzony. Remontowana będzie ulica Podgórna od torów do podjazdu (za zakładem produkcyjnym) – będzie większy remont nawierzchni z korytowaniem i nawiezieniem tłucznia. Na ulicy Klonowej od ul. Wybickiego do Śremskiej zostaną zasypane dziury (ten fragment wymaga większego remontu z uwagi na duży ruch wyjeżdżających samochodów z osiedla, ale nad tym będę jeszcze pracował). Częściowo zostanie wyprofilowany (z nawiezieniem tłucznia) wyjazd z ulicy Jasnej w ulicę Śremską od strony ulicy Słonecznej (jedna z posesji jest zalewana wodą opadową z wyjazdu). Oby takich remontów było więcej. Andrzej Raźny

Niewykorzystana okazja – Czerwonka

W marcu br. komornik przeprowadził licytacje komorniczą terenu, przy ulicy Pożegowskiej 1,  na którym obecnie funkcjonuje firma produkująca wyroby betonowe. Od wielu lat radni wspólnie z Burmistrzem (poprzedniej kadencji) zabiegali o to, aby ponad 3 hektarowy teren wykupić. Kiedy nadążyła się ku temu okazja, Burmistrz Jerzy Ryś nie przystąpił do aukcji, nie konsultując tego faktu z radnymi. W wyjaśnieniach ustnych, Burmistrz wskazywał, że proponowana cena która stanowiła ok. 1,5mln zł (+VAT) (3/4 wartości) była zbyt wysoka (biorąc pod uwagę, że wykup dotyczyłby prawa do użytkowania wieczystego terenu). Dlaczego wskazany teren jest  ważny dla naszego Osiedla? Gmina odnośnie tego terenu ma dość jasno sprecyzowane plany – przez środek tego terenu ma przebiegać (w przyszłości) kontynuacja drogi tzw. Czerwonki, która połączy się w okolicach jeziora Budzyńskiego z drogą wojewódzką 431. Drugim argumentem w tym zakresie jest niewątpliwy potencjał terenu, który po uporządkowaniu, mógłby stanowić nowy teren pod rozwój zabudowy oraz terenu usług. Nasze Osiedle objęte jest obszarem rewitalizacji, co pozwoliłoby w dłuższej perspektywie na uzyskanie odpowiednich środków, które pomogłyby przywrócić świetność temu miejscu. Jak będzie w przyszłości? Gmina ma możliwość wykupu zabezpieczonego terenu tylko pod drogę (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – około 0,6 ha). Koszt wykupu oraz termin, kiedy to nastąpi nie jest znany (wstępne wyliczenia zakładają nakładu rzędu od 600 tyś. do około 1 miliona złotych) Czerwonka – droga, która musi powstać ale… Czerwonka, tak potocznie nazywa się droga, która ma powstać pomiędzy DW 430 a 431. Pierwszy etap inwestycji zakłada wjazd bezpośrednio w ulicę Kołłątaja poprzez rondo, które musi powstać u zbiegu ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Poniatowskiego. Takie rozwiązanie wzbudziło uzasadnione obawy mieszkańców ww. ulic, którzy złożyli protest do Burmistrza (protest został oddalony). Pierwszy raz wspomniane rondo w projekcie ujrzałem w lutym br. co niezwłocznie opublikowałem na osiedlowej stronie internetowej. W zakresie procedowania projektu nastąpiło wiele błędów, które w połączeniu z utrudnieniami związanymi z uzyskaniem dodatkowych dokumentów, spowodowały opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Urząd nie mógł tym samym starać się o żadne dofinasowanie zewnętrzne, a sama inwestycja powstanie w podziale na etapy. Mając na względzie bezpieczeństwo na naszym Osiedlu, wspólnie z Zarządem Osiedla wnioskowaliśmy o poprawę bezpieczeństwa pieszych. Niestety i w tym przypadku nie obyło się bez problemów. Procedowana zmiana organizacji ruchu na ulicy 25 stycznia, spowodowała konieczność uzupełnienia oznakowania na ulicy Konopnickiej. Według instrukcji Starostwa Powiatowego, należy na tej ulicy ustawić znak „Strefa zamieszkania”, co bezpośrednio przekłada się na nakaz parkowania pojazdów mechanicznych tylko w wyznaczonych do tego strefach. Miejsc postojowych na tej ulicy, według przepisów, nie można ustalić (zbyt mała szerokość jezdni). W związku z tym, na dyżurze dla mieszkańców, podjęliśmy wniosek o wstrzymaniu procedowania ww. zmiany, do momentu rozwiązania kwestii możliwego parkowania przy posesji. Podobny problem pojawił się na ulicy Budzyńskiej. W tym zakresie udało się wprowadzić do budżetu na rok 2018, opracowanie projektu przebudowy ulicy, w tym budowy zatok postojowych oraz bezpiecznych przejść dla pieszych. W ramach prac bieżących kontynuowany będzie również remont chodnika na ulicy Kołłątaja i oświetlenie cmentarza przy ul. Sienkiewicza. Dominik MICHALAK  

Władze

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą :

prezes- Jolanta Szymczak,

vice-prezes: Andrzej Raźny, Janusz Cichy,

członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth

Nasi radni

Członkowie stowarzyszenia zawsze biorą czynny udział w wyborach samorządowych , wystawiając swoją reprezentację : w 2006- wybrano 7 radnych, w 2010r- 9 radnych, oraz burmistrza- Zofię Springer,   w 2014-2018- wybrano 7 radnych.

Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Marian Osuch, Waldemar Wiązek.

Agnieszka Gorzyńska – kontakt
Jolanta Szymczak - kontakt
Dominik Michalak -kontakt
Andrzej Raźny - kontakt
Marian Osuch - kontakt
Waldemar Wiązek -kontakt

Stowarzyszenie kontakt

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

Adres

ul. Dworcowa 4
Mosina, 62-050

e-mail: nowoczesna-mosina@wp.pl

tel. 604 782 804

NIP: 777-29-06-253