Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska liczyło w grudniu 2005 roku kilkunastu członków założycieli, a swoją działalność zainaugurowało w lutym 2006 r. po to aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej , ciekawiej i nowocześniej. Celem stowarzyszenia jest integracja wszystkich mieszkańców i inspirowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego , sportowego oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie przygotowało na przestrzeni prawie  11 lat swojej działalności szereg projektów obejmujących tematykę zdrowia, kultury, turystyki, rekreacji, szeroko pojętego bezpieczeństwa, historii Gminy Mosina i jej mieszkańców.  Założenia te realizuje poprzez organizowanie m.in.-  Białych Niedziel ,Białych Sobót- czyli festynów prozdrowotnych  promujących badania profilaktyczne ,  festynów rodzinnych o różnorodnej tematyce: letniej, wojskowej, z książką, koncertów kolęd i pastorałek, rajdów samochodowych po całej Gminie Mosina, spektakli słowno- muzycznych tj.  „  Miłosne szczęścia okruchy”,” Z kobietą w tytule”,”  Kobieta i …pełna szafa”, pokazów mody,” Świąteczne Barwy Muzyki”.

 

 

 

 

Stowarzyszenie  uczciło 200. i 205 rocznicę urodzin  Fryderyka Chopina wraz z mieszkańcami Osiedla Czarnokurz, inicjując powstanie urokliwego” Zakątka Chopina” jednocześnie budując społeczny plac zabaw dla dzieci obok zespołu  boisk dla młodzieży i dorosłych.  Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska ,w roku 2009 tj  70. rocznicę bestialskiego mordu na mieszkańcach naszego miasta  odrestaurowano Mogiłę Rozstrzelanych  mieszczącą się na miejscowym cmentarzu,  i wydano jedyną publikacje historyczną o 15 obywatelach  rozstrzelanych na mosińskim rynku pt:” Dopóki żyje pamięć…”

Członkowie Stowarzyszenia bezustannie włączają się w szereg projektów jakie inicjuje na terenie gminy Mosiński Ośrodek Kultury, Gminne Centrum Informacji, czy jednostki samorządu terytorialnego- osiedla,  uzupełniając ich szeroką ofertę  swoimi działaniami i projektami mi „ Szeroko na Wąskiej”- stoisko „ Podziel się książką” ,czy  Rajd z Napoleonem .Ponadto stowarzyszenie przygotowało we współpracy  z telewizją poznańską PTV-3 reportaż historyczno-patriotyczny pt „ Barwy Rzeczypospolitej Mosińskiej”

Obecnie  w 12 . roku działalności w szeregach stowarzyszenia działa nadal kilkadziesiąt osób . Członkowie stowarzyszenia zawsze biorą czynny udział w wyborach samorządowych , wystawiając swoją reprezentację : w 2006- wybrano 7 radnych, w 2010r- 9 radnych, oraz burmistrza- Zofię Springer,   w 2014-2018- wybrano 7 radnych. Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Marian Osuch, Waldemar Wiązek, Ryszard Rybicki.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych chętnych do współpracy ludzi w każdym wieku, którzy mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz” swojej małej ojczyzny”.

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą : prezes- Jolanta Szymczak, vice-prezes Andrzej Raźny, Janusz Cichy,  członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth.

Wydarzenia

Wiosenne remonty dróg – Osiedle Nowe Krosno

Trwają przygotowania do wiosennych remontów dróg na osiedlu Nowe Krosno – materiał jest gromadzony. Remontowana będzie ulica Podgórna od torów do podjazdu (za zakładem produkcyjnym) – będzie większy remont nawierzchni z korytowaniem i nawiezieniem tłucznia. Na ulicy Klonowej od ul. Wybickiego do Śremskiej zostaną zasypane dziury (ten fragment wymaga większego remontu z uwagi na duży …

Niewykorzystana okazja – Czerwonka

W marcu br. komornik przeprowadził licytacje komorniczą terenu, przy ulicy Pożegowskiej 1,  na którym obecnie funkcjonuje firma produkująca wyroby betonowe. Od wielu lat radni wspólnie z Burmistrzem (poprzedniej kadencji) zabiegali o to, aby ponad 3 hektarowy teren wykupić. Kiedy nadążyła się ku temu okazja, Burmistrz Jerzy Ryś nie przystąpił do aukcji, nie konsultując tego faktu …

Plan pracy rady

Komisja Rewizyjna 14 marca, godz. 17.30 1/ Kontrola wydatków w związku z wydawnictwem „Informator Mosiński” oraz stroną internetową www.mosina.pl. 2/ Kontrola realizacji inwestycji drogowych o wartości do 30 000 Euro wykonanych w roku 2017. 3/ Sprawy bieżące. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej 15 marca, godz. 17.30 1/ Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz inne wydarzenia związane z …

Władze

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą :

prezes- Jolanta Szymczak,

vice-prezes: Andrzej Raźny, Janusz Cichy,

członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth

Nasi radni

Członkowie stowarzyszenia zawsze biorą czynny udział w wyborach samorządowych , wystawiając swoją reprezentację : w 2006- wybrano 7 radnych, w 2010r- 9 radnych, oraz burmistrza- Zofię Springer,   w 2014-2018- wybrano 7 radnych.

Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Marian Osuch, Waldemar Wiązek.

Agnieszka Gorzyńska – kontakt
Jolanta Szymczak - kontakt
Dominik Michalak -kontakt
Andrzej Raźny - kontakt
Marian Osuch - kontakt
Waldemar Wiązek -kontakt

Stowarzyszenie kontakt

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

Adres

ul. Dworcowa 4
Mosina, 62-050

e-mail: nowoczesna-mosina@wp.pl

tel. 604 782 804

NIP: 777-29-06-253