Plan pracy rady

Komisja Rewizyjna
14 marca, godz. 17.30
1/ Kontrola wydatków w związku z wydawnictwem „Informator Mosiński” oraz stroną internetową www.mosina.pl.
2/ Kontrola realizacji inwestycji drogowych o wartości do 30 000 Euro wykonanych w roku 2017.
3/ Sprawy bieżące.

Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
15 marca, godz. 17.30
1/ Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz inne wydarzenia związane z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 170 rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej.
2/ Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
19 marca, godz. 17.30
1/ Inwestycje oświatowe i sportowe.
2/ Wizytacja budynku szkoły w Dymaczewie Starym.
3/ Sprawy bieżące.

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
20 marca, godz. 17.30  
1/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
2/ Rodzina zastępcza, działalność pogotowia opiekuńczego na rzecz dzieci z gminy Mosina

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
21 marca, godz. 17.30
1/ Harmonogram utwardzenia drug gminnych.
2/ Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w 2018r.
3/ Sprawy bieżące. 

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
26 marca, godz. 17.00
1/ Gospodarka odpadami i stan rozliczeń z mieszkańcami

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *