Ponad 7 milionów nadwyżki za rok 2017 czyli nadwyżka na kredyt…

Radny Dominik Michalak

członek komisji Budżetu i Finansów

Burmistrz przedłożył radnym uchwałę o zmianie budżetu na rok 2018, w związku z potrzebą rozdysponowania m.in. ponad 7 milionów wolnych środków* z ubiegłego roku  (7 mln. 310 tyś)  oraz kilku dotacji celowych z powiatu poznańskiego. Większość z tych środków powstała w wyniku zaciągnięcia przez mosiński samorząd kredytów – co istotnie wpływa na bieżące obciążenie budżetu. W tym zakresie „nadwyżka pieniędzy” jest pozorna i stanowi tylko zapis kreatywnej księgowości.

Jaki jest obecny plan finansowy na rok 2018?

Łączny, planowany dochód budżetu w 2018 roku zwiększy się do kwoty 144 mln 795 tyś PLN.

Planowane dochody budżetu Gminy w 2018r.

Wydatki budżetowe mają wynieść już ponad 157 mln 328 tyś PLN.

Planowane wydatki z budżetu Gminy Mosina w 2018 r.

Deficyt w kwocie około 12 milionów złotych ma być pokryty ze sprzedaży obligacji – czyli KREDYTU (10 milionów) oraz z wolnych środków (rok 2017 – ponad 2 mln zł). Biorąc pod uwagę fakt niskiego poziomu wykonania inwestycji z lat ubiegłych – taki zabieg jest niepotrzebny ale daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. Zdecydowanym minusem w tym zakresie jest fakt, że Gmina ponosi bezpośrednio koszty obsługi długu – nie potrafiąc odpowiednio ich zainwestować.

deficyt budżetu 2018 rok

Jak zostaną rozdysponowane środki z tzw. nadwyżki zadecydują radni. W propozycji zmiany uchwały zostały przedstawione następujące pozycje:

 • 130 .000,00 złotych- zwiększenie środków na doprowadzenie wodociągu do budowanych budynków oświatowych (Czapury, Krosno/Mosina)
 • 68.800 złotych – zwiększenie środków na zadania realizowane w ramach porozumienia z powiatem poznańskim (PROJEKTY)  tj.

– ul. Leszczyńska (skrzyżowanie do ul. Strzałowej)

– ul. Wawrzyniaka (do ul. Niezłomnych)

– ul. Śremskiej (chodnik do ul. Kolejowej od świateł)

 • 5.615.000 złotych – środki przeznaczone na budowę tzw. Czerwonki (droga od ul. Szosa Poznańska do ul. Kołłątaja) oraz na kontynuacje budowy chodnika w Żabinku

Kolejne środki zwiększą zakres następujących zadań:

 • 40.000 złotych – budowa sanitariatów i zbiornika bezodpływowego na przystani żeglarskiej w Dymaczewie Nowym
 • 130.000 złotych – wzmocnienie konstrukcji kratownic na sali OSIR ul. Szkolna
 • 325.441 złotych – bieżące wynagrodzenia w szkołach, remont łącznika SP nr 2 oraz dachu w SP Rogalin, dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty
 • 20.000 złotych – zakup sprzętu informatycznego dla ICEO Świątniki oraz Nowinki
 • 520.000 złotych – konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego
 • 50.000 złotych – rewitalizacja Parku Strzelnica
 • 100.000 złotych – program wymiany pieców (EKO)*  0 wprowadzenie programu wnioskowałem już w 2017 roku. Otrzymałem negatywną odpowiedź ze strony Burmistrza. Podobnie było w styczniu br. podczas komisji. Cieszę się jednak, że uda się wprowadzić program w ty roku.
 • 500.000 złotych – wyposażenie hali widowiskowo sportowej na ul. Krasickiego
 • 15.000 złotych – projekt budowy świetlicy na ulicy Krosińskiej w Mosinie

 

Najciekawszą pozycją w tym zestawieniu jest budowa tzw. Czerwonki. Przez duże zawirowania z projektem nie udało się zakończyć jeszcze całej procedury i uzyskać pozwolenia na budowę. Nie ma już większych szans na dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Całość zostanie pokryta ze środków własnych Gminy. Jest to wielka porażka mosińskiego samorządu, w tym Burmistrza Gminy Mosina.

 


 

Ponad 7 milionów wolnych środków* za rok 2017

*wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *