Podziękowania

Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie głos w II turze wyborów na Burmistrza Gminy Mosina. Jestem Wam wdzięczny za udzielone poparcie. Czuję się zarazem zaszczycony, że moja wizja rozwoju oraz zaproponowany styl sprawowania funkcji Burmistrza spotkała się z przychylnym przyjęciem 3960 (42,79%) mieszkańców Gminy Mosina. Gratuluję Panu Przemysławowi Mielochowi objęcia stanowiska Burmistrza Gminy Mosina! Życzę Panu pomyślności Czytaj dalej [...]