Ba(sen) czas na budowę !

Budowa basenu w Mosinie

Budowa basenu w Gminie Mosina ma liczne grono zwolenników jak i przeciwników. Jest wiele osób, które oczekuje na realizację tej inwestycji lecz jest też duże grono osób niechętnych basenowi. Decyzja Rady Miejskiej jest jednak nieodwołalna i działania zmierzające do budowy basenu są już podejmowane. Projekt basenu został wykonany i uzyskał pozwolenie na budowę.


Gmina wystąpiła już nawet o dofinansowanie do budowy w wysokości 3,5 mln zł.  Koszt basenu jest jednak niewspółmierny do wnioskowanej kwoty dofinansowania, stąd radni Nowoczesnej Rzeczpospolitej Mosińskiej wystąpili z wnioskiem mającym na celu zmniejszenie rzeczywistych kosztów budowy basenu o kilka milionów złotych. Nie wdając się w szczegóły chodzi o możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT od inwestycji. Kwota niemała bowiem od budowy o wartości netto 20 mln zł można odzyskać około 4 mln zł.


Proponowaliśmy też, aby Gmina nie była bezpośrednim inwestorem ale aby tym inwestorem była specjalnie do tego celu powołana spółka komunalna. Po analizach Urzad Miejski przychylił się i do proponowanego przez nas tego rozwiązania.


Budowa basenu (aktualnie planowany koszt to około 20 mln zł) to strategiczna i największa jednorazowa inwestycja w skali Gminy. Realizacja tej inwestycji pochłonie bardzo duże środki, stąd proponujemy aby inwestycja była sfinansowana w większości poprzez emisję obligacji przychodowych wyemitowanych przez spółkę komunalną Gminy Mosina. Emisja obligacji to nic innego jak zaciąganie kredytu a ich wykup to spłata kredytu.
Obligacje przychodowe są po pierwsze wieloletnie kredyty a ich spłata jest dokonywana z przychodów z inwestycji. Przychodem dla zarządcy Basenu Mosińskiego będą wpływy ze sprzedaży biletów oraz otrzymywane przez spółkę dotacje z Urzędu Gminy z tytułu udostępniania basenu młodzieży szkolnej w ramach zajęć wychowania fizycznego.


Jest jeszcze jeden bardzo ważny element który winien zadecydować o realizacji inwestycji budowy basenu przez spółkę miejską. Otóż Gmina będzie miała możliwość realizacji zdecydowanie większej ilości inwestycji własnych. Nie będzie bowiem potrzeby zaciągnięcia przez samą Gminę kredytu na budowę (w formie obligacji) i później spłaty tego kredytu. Należy jedynie przeznaczyć kilka milionów złotych na rozpoczęcie inwestycji przez spółkę.
Wielką niewiadomą pozostaje koszt budowy jaki zaproponują oferenci. Podobny basen w Poznaniu (tylko o mniejszej powierzchni parkingowej i bez piętra) ma kosztować 25 mln zł brutto. Mosiński basen ma mieć większą powierzchnię parkingową i ma mieć zbudowane nad częścią basenu piętro, celem późniejszego wykorzystania tej części.
W połowie maja ma być rozstrzygnięty przetarg na budowę podobnego basenu w Poznaniu i dzięki temu dowiemy się jaki może być aktualnie szacunkowy koszt budowy mosińskiego basenu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *