Aleksandra Miedziarek-Rogal

Aleksandra Miedziarek-Rogal

Aleksandra Miedziarek- Rogal (Mosina)

Aleksandra Miedziarek-Rogal – jestem mieszkanką Mosiny, pracuję w Szpitalu w Puszczykowie jako pielęgniarka – swoje życie zawodowe poświęciłam opiece nad cierpiącymi, chorymi. Byłam radną Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2010 – 2014. I to w tym czasie, z mojej inicjatywy, doszło do współpracy samorządów województwa wielkopolskiego w sprawie zakupu tak potrzebnego lasera dla Szpitala w Puszczykowie. Chcę kontynuować swoją pracę nad pozyskiwaniem środków na zakup sprzętu medycznego. Kandyduję na radną Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 – 2023, bo chcę pracować na rzecz mieszkańców Gminy, których będę godnie reprezentować. Działania moje, jako radnej, nakierowane będą na ochronę zdrowia, ekologię i promocję Gminy Mosina. Widzę wielką potrzebę budowy dróg i ścieżek rowerowych.

Już dziś dziękuję za poparcie mojej kandydatury do Rady Miejskiej i dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcom żyło się lepiej.