Bartosz Chudziński

Bartosz Chudziński (Mosina)

Bartosz Chudziński  – mam 34 lata, żonę Agnieszkę, córkę Aiszę oraz dwie świnki morskie. W Gminie Mosina mieszkam od 2013 roku. Od 2015 roku jestem Przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie,  aktywnie uczestniczę w pracach na rzecz Osiedla nr 3 ( zabawy charytatywne, festyny, zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku Gaj, kurs samoobrony dla kobiet, organizacja otwartych treningów dla młodzieży i dorosłych  – Seminarium Marcina Różalskiego). W przyszłości chciałbym działać na rzecz mieszkańców Gminy Mosina, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania koncepcji wydzielenia ścieżek rowerowych na ulicach centrum miasta/gminy (połączenie centrum miasta z osiedlami), budową miejsc parkingowych, opracowaniem koncepcji wprowadzenia aplikacji na urządzenie mobilne z przewodnikiem dla turystów, zagospodarowaniem terenów wsi Krosno (boisko przy szkole, bieżnia, stacja naprawy rowerów), budową ścieżek zdrowia dla aktywnych.

Bardzo chcę zmienić Gminę Mosina , a szczególnie Krosno oraz obszar osiedla
nr 3 „Przy Strzelnicy” na przyjazne mieszkańcom.