Kobiety sukcesu

To już kolejna inicjatywa jaką przygotowało stowarzyszenie tym razem dla naszych pań. Niedziela mimo, że mroźna od rana w mosińskim ośrodku kultury była bardzo gorąca. Prezentacje, długie rozmowy, wymiana doświadczeń, możliwość sprawdzenia słuchu czy wzroku to tylko namiastka tego co można było dziś zobaczyć w MOK.
Bardzo dziękujemy wszystkim wystawcą za udział w naszym wydarzeniu. Dziękujemy również gościom, którzy pomimo mrozu zaszczycili nas swoją obecnością. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia, o których będziemy pisali na stronie. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez jedną z uczestniczek, która na co dzień z sukcesami prowadzi studio fotograficzne w Rogalinku.

Dzień Seniora w Żabinku

Jak co roku w Żabinku odbył się Dzień Seniora, w tym roku 5 stycznia.  Jest to wyjątkowe święto ponieważ połączone jest z magicznym okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz z nastrojem Noworocznym. Wszyscy obecni łamią się opłatkiem w obecności pięknej choinki ubranej wcześniej przez dzieci z Żabinka, składając sobie najlepsze życzenia.

Ksiądz Proboszcz Waldemar Babicz zachęcił nas do wspólnej modlitwy.

W tym roku odwiedził nas Zespół „Korbolanki”, który „porwał” nas do wspólnego śpiewu z akordeonem. Pan Andrzej Kasprzyk opowiadał o mało znanych kolędach oraz nawiązywał do tematów potraw świątecznych.

Justyna mieszkanka Żabinka przygotowała muzyczny występ, który wprowadził gości w zachwyt.

W tym szczególnym dniu nawiązaliśmy do starych zdjęć na których seniorzy mogli się odnaleźć i wspólnie powspominać dawne czasy.

Zaproszona Pani fotograf towarzyszyła nam i uwieczniła wspólne chwile, aby spotykając się za rok móc powspominać ciekawy tegoroczny Dzień Seniora.

Kiedy wszyscy nasyceni zostali życzeniami, kolędami oraz tradycjami świątecznymi zasiedliśmy do wspólnej obfitej kolacji. Na zakończenie, wszyscy otrzymali kolorowe pierniczki, ozdobione przez dzieci. Dziękujemy SZANOWNYM GOŚCIOM za obecność.

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i pracach organizacyjnych : Radzie Sołeckiej, Pani Aldonie Gorzyńskiej, Pani Annie Cieleńskiej, Panu Tomkowi Kapturowi, Panu Jerzemu Pol, Panu Andrzejowi Tomczak oraz Pani Alince BARDZO DZIĘKUJEMY.

Integracja mieszkańców

Mieszkańcy wsi Żabinko po raz pierwszy zgłosili swój udział w Konkursie Zielona Gmina.

Po ciężkiej pracy zagospodarowania zielenią placu przed świetlicą oraz pracach porządkowych wieś Żabinko zdobyło pierwsze miejsce. Integracja mieszkańców jest bardzo ważna,  dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Żabinka do wzięcia udziału po raz pierwszy w konkursie świątecznym na najładniej przyozdobione okno lub choinkę przed domem.

Budżet obywatelski 2018

Cieszy nas informacja iż w tym roku wszystkim wyżej wymienionym wsiom udało się wzorowo złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018r.

W sumie zostanie przeznaczona kwota na wyżej wymienione wsie z Budżetu na inwestycję ponad 35 tys zł. Mimo wielu różnych opinii na temat Budżetu Obywatelskiego cieszy mnie fakt, że powstaną nowe inwestycje z tych pieniędzy.

Baranówko – mostek wizytówka wsi, Krajkowo – budowa progów zwalniających, Sowinki – budowa chodnika, Żabinko – dokończenie remontu świetlicy etap II.

Dzięki Funduszowi Sołeckiemu oraz BOGM w 2017 roku w Żabinku został wykonany remont świetlicy wiejskiej, powstała drewniana altanka z dwoma kompletami wypoczynkowymi, nastąpiły nasadzenia zieleni oraz „wyrosła” ozdobna studnia zdobiąca teren.

W roku 2017 roku zostało rozbudowane oświetlenie drogowe w Sowinkach i Baranówku.

W Baranowie na prośbę mieszkańców po dokładnej analizie możliwości w celu bezpieczeństwa najmłodszych dzieci został przeniesiony przystanek autobusowy.

Projekt chodnika w Żabinku jest już gotowy czekamy na budowę.

Poważne plany kierowane są w kierunku rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach, która służyć będzie mogła mieszkańcom wsi sąsiednich (Sowinek Sowińca Bogulina Baranówka ).

W styczniu 2018 roku ma nastąpić zgłoszenie projektu do konkursu pozostała kwota brakująca zapisana jest w Budżecie na 2018 rok.

Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie konkursu.

Od wielu lat wieś Sowiniec boryka się z problemem wody.

Rok 2018 to ciąg dalszy tworzenia projektu sieci wodociągowej.

Budżetowe dylematy

Rok 2017 za pasem. Rok który dla wielu był dobry, dla innych może mniej udany. Może kogoś z bliskich zabraknie przy wigilijnym stole i pozostanie chwila zadumy i wspomnień. Świat pędzi do przodu a my dziwimy się dlaczego pędzi tak szybko?

Mijają właśnie trzy lata od ostatnich wyborów samorządowych w Gminie Mosina. Przed nami za niespełna rok nowe wybory i nowe dylematy – na kogo zagłosować?, kogo wybrać? Do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu, więc pozwolicie Państwo, że skupię się na tym, co przyniósł mijający rok 2017 i co przed nami. Rok 2017 jeszcze się nie skończył a już można powiedzieć, że inwestycje w gminie nareszcie ruszyły. Dlaczego piszę nareszcie? Ano dlatego, że inwestycje rzeczywiście ruszyły. Rok 2016 był rokiem, który ja pozwolę sobie nazwać rokiem „nieinwestycyjnym”. Warto powiedzieć, że z zaplanowanych prawie 20 mln zł na inwestycje wydano tylko 11,3 mln zł, czyli wykonano 57% planu wydatków inwestycyjnych. To była przyczyna, że jako jeden z niewielu radnych nie zagłosowałem za udzieleniem absolutorium dla obecnego Burmistrza gminy za rok 2016. Szkoda tego, że nie otwarto szerokiego frontu inwestycji, gdyż rok 2016  był ostatnim rokiem,  kiedy wykonawcy w przetargach bardzo obniżali ceny. Aktualnie (koniec 2017 roku) ceny oferowane przez wykonawców są często o 10 – 20% wyższe. Wróćmy do właśnie mijającego roku. Planowane dochody gminy wyniosą 133 mln zł, planowane wydatki 150,4 mln zł. Brakującą kwotę środków pokryje nadwyżka z lat ubiegłych oraz emisja nowych obligacji (kredyt) w kwocie 13,6 mln zł.

Strukturę planowanych wydatków z najważniejszymi jej elementami prezentuje poniższe zestawienie.

Gdyby z wydatków (i przychodów) odjąć środki programu 500+ to okazuje się, że 41% wydatków gminnych to wydatki na szkolnictwo. Rozbudowana baza szkolna kosztuje i pomimo subwencji oświatowej i dotacji gmina musi do szkolnictwa zdecydowanie dopłacać.

Okazuje się też, że wyjście z Selektu i odbiór odpadów komunalnych, czyli naszych  „śmieci” nie wyszedł Gminie na dobre (i jej mieszkańcom), do tej działalności w roku 2017 trzeba będzie dopłacić około 2 mln zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zakłada wydatki w kwocie 33 mln zł i jest to bardzo ważna i pozytywna informacja. Wiele inwestycji zostało już zrealizowane, wymienić należy tutaj budowę ulicy Skrytej, finalizację budowy sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Krasickiego, kończącą się budowę Szkoły Podstawowej w Krosinku. Wiele innych mniejszych inwestycji zostało już zrealizowanych. Wreszcie ruszyły też prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Czapurach. I co najważniejsze jest już przejezdny słynny tunel (budowany ponad 3 lata) w ciągu ulicy Śremskiej. Jest to co prawda inwestycja PKP,  ale radość dla części mieszkańców osiedla Nowe Krosno jest ogromna.

Rok 2018 ma przynieść wydatki na poziomie 35,6 mln zł. Znowu część tych wydatków zostanie sfinansowana emisją obligacji (kredyt spłacany przez gminę za kilka lat). Jednak z inwestycji należy się cieszyć. Wiele środków jest potrzebnych na kontynuację już rozpoczętych inwestycji. Może rozpoczną się też prace przy budowie basenu (dyskutowanego przez dziesięciolecia). Może doczekamy się rozpoczęcia budowy trasy tranzytowej z ul. Szosa Poznańska w stronę drogi na Stęszew „Czerwonka” (też przez wiele lat dyskutowanej). Piszę „może” bowiem z rozpoczęciem tych inwestycji zapowiadanych przed trzema laty w trakcie kampanii wyborczej jakoś nie można ruszyć.

Ostateczny kształt budżetu 2018 będzie znany na końcu 2017 roku, kiedy zatwierdzi go obecna Rada Miejska.

Plan budżetu na 2018 rok przedstawia się następująco:

Na pewno nie wszyscy będą z tego budżetu zadowoleni. Zdecydowanie mało jest planowanych inwestycji drogowych. Problemem będzie też na pewno znaczny wzrost kosztów inwestycji. Koszty wzrastają nie tylko dlatego, że w przyszłym roku będą wybory samorządowe. Koszty wzrastają z uwagi na:

  • wzrost płac w budownictwie,
  • wzrost kosztów materiałów budowlanych
  • czy wreszcie małej ilości firm budowlanych realizujących inwestycje niemieszkalne tzw. „przemysłówka” (duża liczba bankructw).

Te elementy mogą spowodować, że planowane nowe inwestycje trzeba będzie sfinansować większym kredytem (bowiem oszczędności w innych wydatkach raczej nie będzie). Pragnę też zwrócić uwagę, że w roku 2018 znowu Gmina Mosina dopłaci około 3 mln zł do odpadów komunalnych,  czyli „śmieci”. Kwota ta daje do myślenia, bowiem trzeba się zastanowić, czy aby nie powrócić do zbiórki odpadów poprzez Selekt. Coroczne bowiem dokładanie przez gminę kwoty ponad 2 mln zł do „śmieciowej gospodarki” to trwała utrata środków, które można spożytkować na przykład na inwestycje.

Mam nadzieję jednak, że pomimo trudności w nadchodzącym 2018 roku będziemy mieć w Gminie Mosina  dużo nowych inwestycji, bowiem na te inwestycje czekają wszyscy mieszkańcy.

Andrzej Raźny

Szkoła, kładka, sala gimnastyczna

Rok 2017 okazał się bardzo owocnym rokiem inwestycji dla wszystkich mieszkańców  Krosinka i Dymaczewa Starego.

W tak krótkim czasie została wybudowana przepiękna szkoła „ Pod Lipami” która przez wiele długich lat będzie miejscem edukacji naszych dzieci oraz stworzy miejsca pracy dla wielu mieszkańców.

Z niecierpliwością czekamy na wszystkie odbiory, które umożliwią rozpoczęcie nauki od przyszłego roku.

Należy dodać iż stracił ważność projekt sali gimnastycznej przy szkole, ponownie zostanie przeprojektowany, gdyż zostały wprowadzone nowe normy związane z termomodernizacją. Sala będzie posiadała powierzchnię 860m kwadratowych. Powierzchnia użytkowa będzie wynosić 787m kwadratowych. Koszt budowy wstępnie ma wynosić około 5 milionów.

Dla bezpieczeństwa najmłodszych oraz mieszkańców Gminy Mosina jest projektowana kładka w ciągu ul Lipowej nad Kanałem Mosińskim, dzięki tej inwestycji będziemy czuć się bezpieczniej.

Co nowego słychać w temacie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ?

W roku 2017 został ukończony projekt związany z kanalizacją sanitarną i wodociągowa a dokładnie II etap w Krosinku.

Rok 2018 będzie rokiem budowy. Koszt tej inwestycji szacuje się na około 2 miliony 600 tysięcy.

Na ulicy Ludwikowskiej w roku 2018 zostanie wybudowany chodnik ok 330mb a ulica Stęszewska i Zielona zostaną utwardzone kostką brukowa, która podniesie komfort życia codziennego mieszkańców, a woda opadowa zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej, gdzie łączna długość wynosi 5 270 m b.

Na 2018 rok przewidziane jest wykonanie projektu na utwardzenie kostką brukową dla ul Wodziczki oraz ul Ogrodowej.

W Dymaczewie Starym na ulicy Czereśniowej oraz Brzozowej został wybudowany wodociąg.

Została ukończona koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Dymaczewa Nowego Dymaczewa Starego Borkowic oraz Bolesławca. Szybka możliwość skanalizowania stworzy

możliwość utwardzenia ulicy Bajera.

Po dużych wysiłkach i wytężonej pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Burmistrz zaangażował się wraz z Aquanetem w budowie magistrali wodociągowej dla wsi Bolesławiec Borkowice Dymaczewo Nowe Dymaczewo Stare oraz Krosinko.

Magistrala o średnicy 250 mm zapewni wystarczające ciśnienie dla normalnego funkcjonowania gospodarstw domowych.

Obecnie w okresie letnim ciśnienie wody jest niewystarczające i powoduje utrudnienia w codziennym życiu.

Dymaczewo Stare i Krosinko w latach 2017/2018 będzie rokiem licznych projektów i budową oświetlenia ulicznego, które poprawi bezpieczeństwo mieszkańcom.

Pragnę podziękować wszystkim radnych, którzy przyczynili się do powstania projektów i inwestycji które powstały.

Wiórek się zmienia

Zaszczytną funkcję radnego Rady Miejskiej sprawuję siedem lat. Wcześniej, od 1999 roku, przez dwie kadencje działałem w Radzie Sołeckiej Wiórka, a w 2007 roku zostałem wybrany na sołtysa.

W tym kilkuletnim okresie Wiórek zmienił się diametralnie i to pod względem komfortu życia, jak i bezpieczeństwa czy estetyki.

W ostatnich dwóch latach udało się zabezpieczyć prawy brzeg Warty na granicy Czapur i Wiórka, zapobiegając podmyciu skarpy i zagrożeniu stabilności drogi poprzez remont nabrzeża i sześciu ostróg.

W zeszłym roku na ul. Bankowej wykonano chodnik, wytyczono i utwardzono pobocza przy ul. Podleśnej, Poznańskiej i Sosnowej, a także zamontowano oświetlenie na ul. Szkolnej Miejscowa świetlica została zmodernizowana, tym razem na zewnątrz, poprzez wyposażenie jej w dostosowane do istniejących już wiat funkcjonalne zadaszenie, dzięki któremu organizowanie imprez plenerowych stało się możliwe i łatwiejsze, niezależnie od pogody. Mieszkańcy Wiórka i okolicznych miejscowości uczestniczą tu w organizowanych w ciągu roku festynach, zabawach, spotkaniach okolicznościowych i zebraniach.

W styczniu tradycyjnie od lat wraz  z Radą Sołecką zapraszamy seniorów i nie tylko, na Noworoczne Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, na których występują różni artyści. W tym roku zaprosiłem znaną Kapelę „Zza Winkla” z Nowego Tomyśla, która od ponad trzydziestu lat prowadzi działalność artystyczną, kultywując tradycję wielkopolską i gwarę poznańską. Gośćmi honorowymi wieczoru byli Jubilaci, Państwo Jadwiga i Ryszard Przybylscy, obchodzący 50. lecie małżeństwa. W trakcie koncertu dostojni Jubilaci otrzymali wraz z bukietem kwiatów kosz upominków oraz najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. To już dziewiąta Złota Para z Wiórka, którą od czasu rozpoczęcia swej działalności jako sołtys i jednocześnie wprowadzenia tej tradycji miałem zaszczyt uhonorować.

Kolejną coroczną imprezą organizowaną na terenie świetlicy jest majówka z bezpłatnymi atrakcjami dla najmłodszych i zabawą taneczną. W tym roku była też okazją do uroczystego świętowania mojego jubileuszu 10. lecia pełnienia funkcji sołtysa Wiórka, którą objąłem 24 kwietnia 2007 roku. Zaproszeni goście mogli obejrzeć podsumowanie mojej pracy w formie prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez administratora internetowej strony Wiórka, Adama Włodarczaka, na podstawie zdjęć pochodzących z kilkutomowej kroniki sołectwa, prowadzonej przez Elżbietę Przybylską.

Kilka miesięcy później, na początku września, również na terenie świetlicy odbył się kolejny festyn dożynkowy, poprzedzony uroczystą Mszą św. dziękczynną za tegoroczne

zbiory, którą uświetnił Chór św. Cecylii oraz Orkiestra Dęta im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka z Mosiny.

Co roku, w drugą sobotę września, mieszkańcy biorą udział w popularnym Święcie Pyry, które gromadzi wszystkie pokolenia. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „JEDNOŚĆ” Czapury-Wiórek przygotowuje zawsze sporo atrakcji z pyrą w roli głównej.

Od paru lat przybywa do Wiórka św. Mikołaj z upominkami dla najmłodszych. Co roku zorganizowanie tej imprezy życzliwie wspierają właściciele lokalnych firm: p. Barbara Nowaczyk i p. Piotr Nowaczyk ze „Sklepu Spożywczo-Przemysłowego” w Wiórku oraz p. Jacek Szajbe z „Przyczep Kempingowych Wiórek”.

Innowacyjną formą zabawy było Powitanie Nowego Roku 2017, które po raz pierwszy zorganizowałem „pod chmurką” w obrębie ronda przy muzyce z telebimu. Niewielkie grono mieszkańców pojawiło się na placu przed północą, aby wspólnie oglądać koncert sylwestrowy z Zakopanego, wypić kawę lub grzańca, potańczyć i w blasku fajerwerków przywitać nadchodzący rok.

W lipcu na terenie świetlicy, obok placu zabaw dla dzieci powstała otwarta strefa aktywności – siłownia zewnętrzna z ośmioma różnymi urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

W naszej miejscowości zaszły także zmiany wizerunkowe, które można dostrzec w wielu miejscach, m.in. przy wjeździe do Wiórka od strony Czapur. Jeszcze niedawno rosły tu wysokie topole, zagrażające pojazdom, pieszym

i sąsiednim posesjom. Po wykarczowaniu ich, nawiezieniu ziemi i uporządkowaniu terenu w ramach prac społecznych, bez żadnych nakładów finansowych, powstał szeroki taras widokowy na Wartę i Wielkopolski Park Narodowy. W zeszłym roku został zmodernizowany, uzyskując nową nawierzchnię z kostki brukowej w części parkingowej i na ścieżkach. Zamontowano także granitowy stół z dwiema ławkami, co pozwoli w pełni na korzystanie z tego urokliwego miejsca. W tym roku powierzchnia tarasu została powiększona poprzez dodatkowe ilości nawiezionej ziemi, na której już rosną ozdobne krzewy.

W ciągu ostatnich lat mieszkańcy ul. Sosnowej z materiałów przeze mnie uzyskanych usypali pobocze, uporządkowali przyległy teren i utworzyli na znacznej długości pas zieleni z ławeczkami, kwietnikami i krzewami. Godne naśladowania przedsięwzięcie zostało docenione przez organizatorów corocznego konkursu „Zielona Gmina” w kategorii „Zieleńce-kwietniki”.

W pobliżu pętli autobusowej kolejny skrawek gminnego terenu został przekształcony w zielony skwer z ozdobnymi krzewami i kwiatami, który pielęgnuje mieszkaniec sąsiadującej posesji.

Usytuowany pośrodku wsi przydrożny krzyż wraz z otaczającym go terenem zmienił również swój wygląd. Najpierw wykonano posadzkę, potem zamontowano nowe ogrodzenie, posadzono ozdobne krzewy, a następnie skorodowany już trzydziestosiedmioletni krzyż wymieniono na nowy.

W zeszłym roku stanęła tu ufundowana przeze mnie Figura Matki Bożej jako votum dziękczynne za dokonane przemiany w czasie pełnienia funkcji sołtysa i radnego.

Moja praca nie miałaby większego odzewu, gdyby nie współdziałanie z władzami samorządowymi i grupką ludzi, na których mogę zawsze liczyć i między innymi na tej współpracy opieram swoją działalność. Składam wszystkim szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrze i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, Rady Sołeckiej i władz samorządowych możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi, naszego wspólnego podwórka, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia.

Porozumienie jednostek pomocniczych

Nieformalne porozumienie jednostek pomocniczych Gminy Mosina działa coraz prężniej. Dzięki zaangażowaniu Przewodniczących oraz Zarządów Osiedli: Śródmieście, Czarnokurz, za Moreną oraz nad Jeziorem, zorganizowaliśmy po raz kolejny dwie inicjatywy: warsztaty plastyczne oraz przywitanie świętego Mikołaja. Wspólne realizowanie inicjatyw integruje mieszkańców miasta Mosiny oraz zacieśnia współpracę pomiędzy Zarządami. Dzięki takiej wymianie doświadczeń, jesteśmy w stanie zorganizować  coraz to lepsze i sprawniejsze inicjatywy. W marcu Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną zaprasza wszystkich mieszkańców na kolejną edycję Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Osiedla za Moreną (Budzyń, Pożegowo).

Małe inwestycje i remonty…

W roku 2017, na terenie Osiedla został wykonany remont nawierzchni dwóch chodników tj. na ulicy Kołłątaja oraz chodnika na dojściu do przedszkola numer 2 (od ulicy Budzyńskiej). Wymiana nawierzchni na ulicy Kołłątaja będzie kontynuowana w roku 2018. W ramach bieżących prac remontowych, wykonano również nakładkę brukową, przy chodniku w rejonie skrzyżowania ulicy Mickiewicza oraz Kilińskiego. Na terenie Osiedla zamontowano wiele nowych elementów małej architektury. Oprócz ławek, koszy na śmieci pojawiły się również tzw. Psie Stacje wraz z podajnikami na worki. W imieniu Zarządu Osiedla zachęcam wszystkich właścicieli psów do skorzystania z tych urządzeń.  Nowe lokalizacje Psich Stacji: ul. Mickiewicza/Kołłątaja, ul. Orzeszkowej/ Fredry, ul. Budzyńska/Konopnickiej, ul. Prusa/Mickiewicza, ul. Pożegowska/Wiejska oraz skwer przy ul. Powstańców Wielkopolskich.