Tereny pod usługi sportu za Stadionem Miejskim czekają na zagospodarowanie

Kolejne dofinansowanie, które Urząd Miejski pozyskał w bieżącym roku, na organizację terenów Zieleni w okolicy ulicy Wagnera (teren wzdłuż kanału w stronę stadionu) spowoduje znaczący wzrost atrakcyjności terenów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pod usługi sportu w rejonie tzw. Osiedla Sportowców nad kanałem mosińskim. W związku z tym, zwróciłem się do Burmistrza z wnioskiem o zorganizowanie spotkania dla właścicieli przyległych terenów, w celu przedstawienia koncepcji i możliwej współpracy nad zagospodarowaniem reszty terenu. Właścicielami tych terenów są prywatni inwestorzy, w tym mieszkańcy naszego Osiedla. Mam nadzieję, że dojdzie do wnioskowanego spotkania, na którym rzeczowo i merytorycznie będzie można porozmawiać na temat przyszłości tego terenu.

Oświetlenie na boisku treningowym stadionu

Za sprawą inwestycji, która kosztowała ponad 150 tyś. złotych, stadion miejski wyposażony został w system oświetlenia boiska treningowego w energooszczędnej wersji LED. Inwestycja pozwoli młodym adeptom piłki nożnej, na pełne wykorzystanie możliwości treningowych po zmroku. Ośrodek Sportu i Rekreacji, aby poprawić komfort dla użytkowników stadionu, powiększył też parking, który znajduje się za trybunami. Wspólnie z OSiR, zawnioskowaliśmy do Burmistrza o zabezpieczenie środków na doświetlenie kolejnej części, parkingu, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie obiektu.

Pożegowo pięknieje – milionowa inwestycja na Gliniankach

Dzięki pozyskanemu przez Urząd Miejski dofinansowaniu, na Gliniankach oraz w okolicy Jeziora Budzyńskiego, w roku 2018  powstaną ścieżki pieszo-rowerowe, wraz z małą infrastrukturą (m.in. ławki, tablice edukacyjne). Realizacja inwestycji, to kolejny etap zagospodarowania Glinianek, który został zapoczątkowany poprzez budowę wieży widokowej wraz z małą infrastrukturą. Wspólnie z Zarządem Osiedla zabiegamy również o budowę nowego placu zabaw w ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności oraz budowę nakładki na drodze dojazdowej do parkingu przy wieży. Mam nadzieję, że Burmistrz wyrazi chęć inwestycji w tym zakresie, z których skorzystają nie tylko turyści ale i mieszkańcy Mosińskiego Pożegowa.

Plac zabaw uporządkowany

Teren placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, został wyposażony w nowe urządzenia tj. siłownie zewnętrzną, utwardzony plac rekreacyjny oraz nowe ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Dla bezpieczeństwa dzieci oraz zachowania porządku, plac podzielono na dwie strefy (strefa zabawowa została ogrodzona).  W przyszłym roku, Zarząd Osiedla będzie zabiegał o wymianę nawierzchni pod konstrukcją drewnianą oraz jej zabezpieczenie odpowiednimi farbami. W zakresie bezpieczeństwa nasz plac został objęty stałym dozorem Policji, a w przyszłym roku według planów inwestycyjnych Gminy Mosina, plac zostanie oświetlony systemem lamp LED, co pozwoli w przyszłości na zamontowanie stałego monitoringu. Zachęcam do korzystania z nowych urządzeń oraz zaangażowania się na rzecz dalszej modernizacji tego urokliwego miejsca na naszym Osiedlu.

Czerwonka – droga, która musi powstać ale…

Czerwonka, tak potocznie nazywa się droga, która ma powstać pomiędzy DW 430 a 431. Pierwszy etap inwestycji zakłada wjazd bezpośrednio w ulicę Kołłątaja poprzez rondo, które musi powstać u zbiegu ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Poniatowskiego. Takie rozwiązanie wzbudziło uzasadnione obawy mieszkańców ww. ulic, którzy złożyli protest do Burmistrza (protest został oddalony). Pierwszy raz wspomniane rondo w projekcie ujrzałem w lutym br. co niezwłocznie opublikowałem na osiedlowej stronie internetowej. W zakresie procedowania projektu nastąpiło wiele błędów, które w połączeniu z utrudnieniami związanymi z uzyskaniem dodatkowych dokumentów, spowodowały opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Urząd nie mógł tym samym starać się o żadne dofinasowanie zewnętrzne, a sama inwestycja powstanie w podziale na etapy. Mając na względzie bezpieczeństwo na naszym Osiedlu, wspólnie z Zarządem Osiedla wnioskowaliśmy o poprawę bezpieczeństwa pieszych. Niestety i w tym przypadku nie obyło się bez problemów. Procedowana zmiana organizacji ruchu na ulicy 25 stycznia, spowodowała konieczność uzupełnienia oznakowania na ulicy Konopnickiej. Według instrukcji Starostwa Powiatowego, należy na tej ulicy ustawić znak „Strefa zamieszkania”, co bezpośrednio przekłada się na nakaz parkowania pojazdów mechanicznych tylko w wyznaczonych do tego strefach. Miejsc postojowych na tej ulicy, według przepisów, nie można ustalić (zbyt mała szerokość jezdni). W związku z tym, na dyżurze dla mieszkańców, podjęliśmy wniosek o wstrzymaniu procedowania ww. zmiany, do momentu rozwiązania kwestii możliwego parkowania przy posesji. Podobny problem pojawił się na ulicy Budzyńskiej. W tym zakresie udało się wprowadzić do budżetu na rok 2018, opracowanie projektu przebudowy ulicy, w tym budowy zatok postojowych oraz bezpiecznych przejść dla pieszych. W ramach prac bieżących kontynuowany będzie również remont chodnika na ulicy Kołłątaja i oświetlenie cmentarza przy ul. Sienkiewicza.

Niewykorzystana okazja

W marcu 2017r. komornik przeprowadził licytacje komorniczą terenu, przy ulicy Pożegowskiej 1, na którym obecnie funkcjonuje firma produkująca wyroby betonowe. Od wielu lat radni wspólnie z Burmistrzem (poprzedniej kadencji) zabiegali o to, aby ponad 3 hektarowy teren wykupić. Kiedy nadażyła się ku temu okazja, Burmistrz Jerzy Ryś nie przystąpił do aukcji, nie konsultując tego faktu z radnymi. W wyjaśnieniach ustnych, Burmistrz wskazywał, że proponowana cena, która stanowiła ok. 1,5mln zł (+VAT) (3/4 wartości) była zbyt wysoka (biorąc pod uwagę, że wykup dotyczyłby prawa do użytkowania wieczystego terenu). Dlaczego wskazany teren jest  ważny dla naszego Osiedla? Gmina odnośnie tego terenu ma dość jasno sprecyzowane plany – przez środek tego terenu ma przebiegać (w przyszłości) kontynuacja drogi tzw. Czerwonki, która połączy się w okolicach jeziora Budzyńskiego z drogą wojewódzką 431. Drugim argumentem w tym zakresie jest niewątpliwy potencjał terenu, który po uporządkowaniu, mógłby stanowić nowy teren pod rozwój zabudowy oraz terenu usług. Nasze Osiedle objęte jest obszarem rewitalizacji, co pozwoliłoby w dłuższej perspektywie na uzyskanie odpowiednich środków, które pomogłyby przywrócić świetność temu miejscu. Jak będzie w przyszłości? Gmina ma możliwość wykupu zabezpieczonego terenu tylko pod drogę (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – około 0,6 ha). Koszt wykupu oraz termin, kiedy to nastąpi nie jest znany (wstępne wyliczenia zakładają nakłady rzędu od 600 tyś. do około 1 miliona złotych).

Inwestycje

W roku 2016 pojawiły się w Żabinku nowe tablice ogłoszeniowe, śmietniki, krzesła w świetlicy, utwardzone zostały krótkie odcinki drogi, wyczyszczona została kratka przed świetlicą przycięte gałęzie licznych drzew, dla aktywnych mieszkańców powstała siłownia zewnętrzna.

Budżet Obywatelski dla wsi Żabinko został w całości pozytywnie rozpatrzony i dzięki temu zostanie wykonany remont świetlicy oraz zagospodarowanie zieleni przed świetlicą.

W mijającym roku wykonano także projekt chodnika dla Żabinka od krzyżówki w kierunku Sowinek oraz od krzyżówki w stronę Nowinek.

Mieszkańcy Sowińca długo czekali na oświetlenie przy ścieżce rowerowej. Dziś mogą się już po niej bezpiecznie poruszać.

W zakładce budowy i modernizacji świetlic wiejskich
w BUDŻECIE NA 2017 r. pojawiła się długo oczekiwana wieś Sowinki z czego bardzo się cieszymy. W budżecie zapisany jest projekt wodociągu dla wsi Sowiniec. W Baranówku oraz Sowinkach przewidziana jest budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

Dzień Seniora

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, 5 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Żabinku odbyły się obchody Dnia Seniora połączone ze spotkaniem opłatkowym. Z zaproszenia skorzystał Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, Radny Rady Miejskiej Waldemar Wiązek, Ksiądz Proboszcz Waldemar Babicz Prezes OSP Żabinko Henryk Kosz i liczni seniorzy.

Po przemówieniu i życzeniach Sołtysa wsi Żabinko i Burmistrza wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Burmistrz poinformował mieszkańców że w roku 2016 zostanie wykonany projekt chodnika dla miejscowości Żabinko kierunek od krzyżówki na Nowinki oraz od krzyżówki kierunek na Sowinki.

W programie artystycznym, wystąpili: Justyna Matecka, która przepięknym głosem oczarowała zgromadzoną publiczność i dostarczyła wiele uśmiechu. Pani Anna Najderek z gitarą, porwała do śpiewu wszystkich seniorów. Śpiewali znane nam wszystkim polskie kolędy. Seniorów odwiedził również Święty Mikołaj z prezentami. Mieliśmy okazję posłuchać poezji Pana Ignacego Szczepaniaka. Dla najstarszej seniorki odśpiewaliśmy przy dźwięku gitary głośne sto lat.

Integracyjny Dzień Dziecka w Żabinku

5 czerwca br., po raz pierwszy w Żabinku, odbył się integracyjny Dzień Dziecka. Był to Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z Żabinka jak również z sąsiednich wsi Sowinki, Sowiniec, Baranówko, Baranowo, Krajkowo oraz Żabno. Swoją obecnością zaszczycili nas panowie Burmistrzowie oraz liczni Radni Gminy Mosina. Rada Sołecka przygotowała wiele ciekawych atrakcji, z których dzieci mogły korzystać do woli. Odwiedziły nas labradory o imieniu Czester oraz Tina z Hodowli Leśna Czereda z Mosiny.

Dzieci mogły pogłaskać, przytulić się do przyjaźnie nastawionych psiaków zrobić sobie zdjęcie, zaobserwować pokaz aportowania.

Zmęczone dzieci po wielu konkursach i zabawach przygotowanych przez animatorów oraz konkursach sportowych mogły odpocząć w siodle, na końskim grzbiecie.

Milka i Atena klacze ze stajni Milówka wraz z instruktorami porywały dzieci w świat ,,koński”

Po odpoczynku na końskim grzbiecie, zregenerowane dzieci traciły energię, na dmuchanym zamku.

Wata cukrowa oraz hod-dogi uzupełniały zużyte kalorie.

OSP Żabinko zaprezentowała dzieciom nowy wóz strażacki, oraz zorganizowała przejażdżki wozem po wsi na końcu schłodzili nas mgiełką wodną w upalny dzień.

Na ten uroczysty dzień dla wszystkich dzieci zaplanowano udostępnienie po raz pierwszy‚„świeżo” postawionej siłowni zewnętrznej, która oblegana była, nie tylko przez dzieci ale umilała czas rodzicom.

Pożegnanie lata w Żabinku

20 sierpnia 2016 r dzieci, młodzież oraz dorośli z Żabinka jak również z sąsiadujących  wsi mogli wspólnie spotkać się i pożegnać lato, a tym samym kończące się wakacje.

Bogaty i atrakcyjny program przygotowany przez Radę Sołecką z Żabinka zachęcał do wspólnego spędzenia czasu. „ANIMATORZY DJ POSKA” z konkursami, zabawami, bańkami, zajęciami z tematu prac plastycznych, układami tanecznymi dmuchanym zamkiem dla najmłodszych wspaniale przenieśli dzieci i młodzież w świat zabawy i wspólnej integracji.

Dla wszystkich roztańczonych i lubiących muzykę „PAULA’’ przygotowała ZUMBĘ z interesującymi układami i krokami. Po wyczerpującej ZUMBIE wszyscy goście udali się w kierunku maty, na której młodzi ZAPAŚNICY UKS ZAPAŚNIK ROGALINEK zaprezentowali wspaniały pokaz. Po nim trener zaprosił dzieci i młodzież na współne ćwiczenia.

Odbył się konkurs, w którym główną nagrodą był bon na dwa noclegi w górach.

Na zakończenie rozegrano mecz piłki nożnej: młodzież kontra dorośli. Mecz był bardzo wyrównany, a bramkarze nie narzekali na nudę. Wszyscy uczestnicy meczu otrzymali gwizdek sportowy a dla najlepszych graczy, których wyłonił sędzia nagrodą była piłka.

Dla miłośników ziemniaków przygotowane zostały pieczone ziemniaki z ziołami oraz ziemniaki z ogniska.