Dominik Michalak

Dominik Michalak

Dominik Michalak (Mosina)

mam 28 lat, od urodzenia mieszkam w Mosinie. Z wykształcenia jestem ekonomistą, od 9. lat zawodowo związany jestem z obrotem wartościami dewizowymi. Od 2012 roku działam w Zarządzie Osiedla nr 6 „Za Moreną”  jako członek Zarządu, a od 2014 roku jestem Radnym Rady Miejskiej w Mosinie (członek 3 komisji stałych Rady Miejskiej). Od 2018 roku jestem przedstawicielem rady w Komitecie Rewitalizacji Gminy Mosina. Wspieram działalność stowarzyszeń jako aktywny członek Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczypospolita Mosińska i Klubu Sportowego 1920 Mosina.

Podczas minionej kadencji angażowałem się w realizację projektów, które wpłynęły pozytywnie na rozwój Gminy Mosina: aktywizacja i popularyzacja idei samorządowej, wdrażałem program „Pudełko Życia”, współpracowałem ze szkołami Gminy Mosina, działałem na rzecz poprawy bieżącej infrastruktury i porządku. Aby łatwo kontaktować się z mieszkańcami prowadzę bloga, gdzie następuje wymiana myśli, doświadczeń i pomysłów. Wspierałem również  rozwój sieci dróg osiedlowych, budowę oświetlenia, remontów chodników, czy poprawy warunków pracy w szkołach i przedszkolach.

W kadencji 2018 -2023 chciałbym kontynuować rozpoczęte prace, które wpłyną korzystnie na życie mieszkańców Gminy Mosina.

Razem budujmy dobre miejsce do życia!


Zapraszam do kontaktu

 

Okręg nr 3