Ewa Rosiak

Ewa Rosiak

Ewa Rosiak (Daszewice)

Ewa Rosiak – mam 42 lata, jestem mężatką i matką trojga wspaniałych dzieci. Od 14. Lat mieszkam w Daszewicach. Moje wykształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
  ściśle związane jest z pracą na rzecz drugiego człowieka – praca socjalna resocjalizacja.

Obecnie, od 10. lat   zajmuję się finansowym zabezpieczeniem klientów oraz pomocą prawną w zakresie odszkodowań. Jako mieszkanka Daszewic zawsze interesowałam się sprawami wsi, brałam czynny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z drogami, chodnikami i oświetleniem. Dlatego wiem, czego potrzeba mieszkańcom Gminy Mosina, a szczególnie Daszewic. Nowe drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, rozbudowa kanalizacji, komunikacja miejska, darmowe przedszkola i wiele innych aspektów to gwarancja życia na odpowiednim europejskim poziomie, do którego należy dążyć.

Pracując w Radzie Miejskiej w Mosinie będę wyrazicielką potrzeb wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem Daszewic i dołożę wszelkich starań, aby poprawić nasze wspólne życie w pięknej, choć nie do końca zadbanej Gminie Mosina.