Jolanta Szymczak

Jolanta Szymczak

Jolanta Szymczak (Mosina)

Jolanta Szymczak– jestem urodzoną Mosinianką, mieszkanką osiedla Czarnokurz. Od 38. lat pracuję w Szpitalu w Puszczykowie, gdzie jestem dietetykiem. Od 2003 roku pracuję na rzecz społeczności lokalnej w Zarządzie Osiedla Czarnokurz jako jego sekretarz a obecnie przewodnicząca.  Jestem Prezesem Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczypospolita Mosińska. W Radzie Miejskiej w Mosinie, jako radna pracuję od 4. lat. Jestem przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i członkiem Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Mieszkaniowej.  W tym czasie udało się przeprowadzić wiele inwestycji na moim osiedlu: dokończyć budowę ul. Wodnej, wybudować odcinek ul. Chopina i rozpocząć budowę ul. Czarnokurz oraz założyć oświetlenie na wielu ulicach. Jako radna miałam wpływ na powstanie wielu inwestycji realizowanych w całej Gminie: szkoła w Krośnie, w Krosinku i w Czapurach, sala widowiskowo-sportowa w Krośnie, utwardzanie ulic, budowa chodników. Zawsze wspierałam uchwały, które miały służyć dobru wspólnemu. Byłam jednym z pomysłodawców akcji „Pudełko życia”, zawsze wspierałam seniorów, osoby samotne, pokrzywdzone. Kandyduję kolejny raz do Rady Miejskiej w Mosinie, aby kontynuować pracę na rzecz społeczności Gminy Mosina.

Chcę być głosem mieszkańców w dążeniu do nowoczesności, komfortu i wysokiego standardu życia.