Krzysztof Kasprzyk

Krzysztof Kasprzyk

Krzysztof Kasprzyk (Drużyna)

Krzysztof Kasprzyk – mam 39 lat, żonę Izabelę i dwoje dzieci – Julkę i Mateusza. Od urodzenia mieszkam w Drużynie Poznańskiej. Pracuję w Zakładzie Chemicznym
w Zamysłowie. Moje zainteresowania to roślinność i zwierzęta, a szczególnie ich ochrona i pielęgnacja.
 Lubię podróżować po Polsce i podglądać życie w różnych jej rejonach. Niestety, wtedy widać czego brakuje w Mojej Kochanej Drużynie.  Dlatego postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i współpracując z radnymi całej Gminy Mosina zmienić życie mieszkańców Drużyny na lepsze. Chcę, aby moja wieś rozwijała się. Dzisiaj brakuje nam utwardzonych dróg, oświetlenia, bezpiecznych przejść drogowych, dogodnego dostępu do opieki przedszkolnej. Jestem przekonany, że wspólna praca na rzecz Gminy Mosina pozwoli zmienić życie mieszkańców Drużyny na godne XXI wieku.