Nasi radni

Członkowie stowarzyszenia zawsze biorą czynny udział w wyborach samorządowych , wystawiając swoją reprezentację : w 2006- wybrano 7 radnych, w 2010r- 9 radnych, oraz burmistrza- Zofię Springer,   w 2014-2018- wybrano 7 radnych.

Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Waldemar Wiązek.

Agnieszka Gorzyńska – kontakt
Jolanta Szymczak - kontakt
Dominik Michalak -kontakt
Andrzej Raźny - kontakt
Waldemar Wiązek -kontakt