Władze

Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą :

prezes- Jolanta Szymczak,

vice-prezes: Andrzej Raźny, Janusz Cichy,

członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth