Olga Czerwińska

Olga Czerwińska

Olga Czerwińska (Krosno)

Olga Czerwińska – mam 39 lat. Urodziłam się na Uralu w polskiej rodzinie. Od 20. lat mieszkam w Polsce, mojej Ojczyźnie. Tutaj ukończyłam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kilka lat zdobywałam doświadczenie zawodowe w Stanach Zjednoczonych. Znalazłam swoje miejsce w Mosinie i nie chcę, aby decydowano za mnie, chcę sama zabrać głos w sprawie swojej Małej Ojczyzny, zmieniać ją na lepsze. Dlatego uważam, że rozpoczęte inwestycje powinny być dokończone i rozliczone jak najszybciej. Ponadto, należy rozpocząć,  jak najszybciej, nowe projekty, które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzeniu miejsc pracy, wzrostowi liczby mieszkańców. Należy zadbać
o niepełnosprawnych, stwarzając dla nich miejsce na warsztaty terapii zajęciowej. Gmina, jako miejsce życia ludzi w różnym wieku, powinna zadbać o swoich seniorów, stwarzając dla nich dom dziennego pobytu. Należy zadbać o ochronę zasobów naturalnych Gminy Mosina, aby cieszyły też kolejne pokolenia. Będę zabiegała o powstanie, w odpowiednim miejscu, stacji paliw.

O swoim miejscu do życia chcę decydować sama i chcę reprezentować mieszkańców Gminy Mosina.