Rafał Jakubowski

Rafał Jakubowski

Rafał Jakubowski (Mosina)

Rafał Jakubowski – mam 37 lat i od urodzenia mieszkam w Mosinie. Jestem ojcem dwóch córek  – uczennic szkoły podstawowej. Ukończyłem studia wyższe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od 2003 roku pracuję w firmie, która zajmuje się branżą drogową, gdzie zajmuję stanowisko pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z ISO 9001. Interesuję się sprawami związanymi z wykonywanym zawodem, a szczególnie budową i rozwojem układów drogowych. Moim hobby jest wędkarstwo, sport, szczególnie rowerowy.

Ze względu na bogate doświadczenie zawodowe z zakresu drogownictwa, bardzo dobrą znajomość rozwiązań drogowych w Mosinie i związanych z tym potrzeb mojego Miasta, zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej w Mosinie, gdzie chcę z oddaniem służyć społeczeństwu Mosiny.