Robert Borkiewicz

Robert Borkiewicz (Daszewice)

Robert Borkiewicz  – mieszkam w Daszewicach od 2009 roku, jestem żonaty, mam 4. dzieci. Ukończyłem studia wyższe na kierunku informatyki, od wielu lat zajmuję stanowiska managerskie w IT firm międzynarodowych. Jestem współzałożycielem wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej Centrum Zdrowia Rodziny w Kamionkach. Moje życie to rodzina i wychowanie dzieci, a w wolnych chwilach lubię biegi długodystansowe po przepięknych okolicach, których w naszej Gminie nie brakuje. Jestem organizatorem festynów, imprez integracyjnych, charytatywnych, i sportowych. Przez wiele lat byłem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Daszewicach. Wspieram działania integrujące mieszkańców. Kandydowałem do Rady Miejskiej w roku 2014 z okręgu w Daszewicach.

Jako radny Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 – 2023 będę podejmował działania nastawione na zrównoważony rozwój i wyrównanie różnić inwestycyjnych, szczególnie w miejscowościach Gminy Mosina położonych na prawym brzegu Warty (Daszewice, Babki, Czapury, Wiórek, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice). Gmina Mosina posiada bogate walory turystyczne, które jako radny będę promował i zabiegał o wykorzystanie ich dla dobra mieszkańców i turystów. Jako sportowiec będę działał na rzecz poszerzenia oferty sportowej Gminy w tym szczególnie wykorzystania terenów leżących na prawym brzegu Warty.

Będę promował takie formy inwestycji, które wpisują się  w zielony charakter Gminy. Będę usilnie pracował nad poprawą komunikacji miejscowości na prawym brzegu Warty z dużymi ośrodkami: Mosiną, Poznaniem i Kórnikiem. Jestem osobą zorganizowaną,  pracowitą, potrafię dostrzec możliwości inwestycyjne i skutecznie je wykorzystać.

Praca na rzecz społeczności lokalnej zajmuje szczególne miejsce w moim życiu, pracuję chętnie i konsekwentnie.