Stowarzyszenie kontakt

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

Adres

ul. Dworcowa 4
Mosina, 62-050

e-mail: nowoczesna-mosina@wp.pl

tel. 604 782 804

NIP: 777-29-06-253