Tomasz Bobkiewicz

Tomasz Bobkiewicz

Tomasz Bobkiewicz (Nowinki)

Tomasz Bobkiewicz – lat 55. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci – syn lat 15 i córka lat 12. Posiadam wykształcenie wyższe, prawnicze. Prowadzę indywidualną praktykę prawniczą. Od 15. lat mieszkam w Gminie Mosina. Jako radny Rady Miejskiej w Mosinie, szczególnie będę zabiegał o poprawę infrastruktury komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Jako prawnik będę współpracował z mieszkańcami Gminy Mosina
w kwestii upowszechnienia świadomości prawnej i poszerzenia wiedzy o funkcjonującym systemie bezpłatnych porad prawnych. Będę pracował na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej, ponieważ Gmina Mosina dysponuje ogromnym naturalnym potencjałem. Uważam, że bardzo ważnym aspektem rozwoju naszej Gminy jest przedsiębiorczość, o rozwój której będę zabiegał. Jako radca prawny wpisany jestem na listę Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którym udzielam bezpłatnych porad, co będę kontynuował.

Przez swoją pracę zawodową i społeczną chcę uczestniczyć bardzo aktywnie w podniesieniu poziomu życia mieszkańców Gminy Mosina.