Waldemar Waligórski

Waldemar Waligórski

Waldemar Waligórski (Czapury)

Waldemar Waligórski – mam 59 lat, jestem żonaty, jestem też szczęśliwym dziadkiem dwóch wnuczek. Mieszkam w Czapurach, które zajmują szczególne miejsce w moim sercu. Przez 7 lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

Przez szereg lat byłem członkiem Rady Sołeckiej w Czapurach, a od 14. lat jestem sołtysem Czapur. W latach 2006 – 2014 byłem radnym Rady Miejskiej w Mosinie, w tym 4 lata pełniłem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

Jestem inicjatorem ufundowania sztandaru Sołectwa Czapury oraz Przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru. Przez wiele lat byłem i teraz jestem aktywnie działającym na rzecz społeczności lokalnej Gminy Mosina, współpracuję i działam bardzo aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Mam rozległą wiedzę na temat działania jednostek samorządu terytorialnego, znam problemy społeczności mosińskiej i chcę wspierać aktywne działania na rzecz rozwoju Gminy Mosina.

Szczegółowe propozycje oraz zamierzenia, które chciałbym zrealizować w nadchodzącej 5. letniej kadencji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawię w mojej ulotce, którą pozwolę sobie do Państwa skierować.