Waldemar Wiązek

Waldemar Wiązek

Waldemar Wiązek (Dymaczewo Stare)

Waldemar Wiązek  – mam 52 lata. Od 38. lat mieszkam w Gminie Mosina, gdzie prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z rolnictwem. Jestem kolekcjonerem kości wymarłych zwierząt, pozyskanych z wykopalisk w mojej żwirowni. Mam bardzo duże doświadczenie zawodowe i samorządowe: od 2006 roku jestem radnym Rady Miejskiej
w Mosinie, a od trzech kadencji jestem Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Uważam swoją ostatnią kadencję 2014 – 2018 za szczególnie udaną: udało się wybudować piękna nową Szkołę Podstawową
  w Krosinku, niebawem rozpocznie się budowa sali gimnastycznej dla tej szkoły. Gmina Mosina oczekuje na pozwolenie budowy kładki przez kanał Mosiński w ciągu ulicy Lipowej w Krosinku. Samorząd Gminy Mosina pobudował  w tym czasie wiele chodników, ulic, most na kanale Mosińskim, założył oświetlenia w wielu miejscach. Jako kandydat na radnego  kadencji 2018 – 2023 chcę wykorzystać swoje bogate doświadczenie dla dobra całej społeczności Gminy Mosina, ze szczególnym uwzględnieniem wsi: Krosno, Krosinko, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe, Bolesławiec, Borkowice, Pecna
i Drużyna.
 Będę zabiegał, aby Strażacy wsi Pecnej i Nowinek wzbogacili się o samochody bojowe, gdyż dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców mojej Gminy. Wierzę, że uda się maksymalnie przyspieszyć budowę kanalizacji  sanitarnej w tych miejscowościach, gdzie jej nie ma a jest tak bardzo potrzebna. Moją troską pozostają seniorzy (budowa domu opieki całodziennej lub dziennej), nie zapominam o  młodzieży (budowa bezpiecznych tras crossowych) i chcę, aby było miejsce na spokojne spacery dla młodych matek, babć, opiekunek z wózkami (budowa miejsc spacerowych). Dla tych którzy preferują aktywny tryb życia należy wybudować ścieżki rowerowe.

Wiem, to jest bardzo dużo do zrobienia, ale skoro inni potrafią to moja Gmina też. Do tej pory wiele udało się zrobić i wierzę, że uda się jeszcze więcej.