Witold Ostrowicz

Witek Ostrowicz

Witold Ostrowicz (Pecna)

Witold Ostrowicz – lat 38, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Mieszkam w Pecnej. Jestem Absolwentem Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz Politechniki Poznańskiej. Do kandydowania na radnego Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 – 2023 przyczyniła się chęć zmiany poziomu życia mieszkańców Gminy Mosina oraz … moi znajomi, którzy uważają, że będę godnie, ale zdecydowanie reprezentował głos mieszkańców, szczególnie w kwestiach budowy chodników, utwardzania ulic i bezpiecznego życia. Od kilku lat prowadzę na portalu społecznościowym profil PECNA. Aktywnie działam na rzecz rozwoju naszej wsi: prowadzę sprawy związane z budową gazociągu, na mój wniosek rozpatrywana jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Głównej w Pecnej. Nasza wieś ma ogromny potencjał, którego nie można zmarnować, dlatego tak ważny jest plan finansowy Gminy Mosina oraz , co z tego planu przypadnie Pecnej w  2019 roku. Jako radny chcę uczestniczyć w pracach związanych
z usprawnieniem rozwiązań drogowych Gminy Mosina i dróg dojazdowych do Poznania, które tak bardzo utrudniają życie naszym mieszkańcom – trzeba to zmienić. Wiele miejsca w moich planach na przyszłość zajmuje ochrona środowiska i dlatego będę zabiegał, aby dofinansowanie na wymianę starych pieców na urządzenia grzewcze nowej generacji objęło wszystkich zainteresowanych.

Uważam, że możemy na lepsze zmienić naszą okolicę, a ja chcę to zrobić dla nas wszystkich.