Wojciech Olszewski

Wojciech Olszewski

Wojciech Olszewski (Mosina)

Wojciech Olszewski– mam 66 lat, jestem żonaty , mam dwóch dorosłych, samodzielnych synów. Od 40. lat mieszkam w Mosinie. Posiadam wykształcenie techniczne i od prawie 40. lat prowadzę własna działalność gospodarczą.  Wolne chwile spędzam na promowaniu zdrowego stylu życia, namawiam też innych do życia zdrowo i aktywnie. Chętnie uprawiam nordic walking oraz  jazdę na rowerze po pięknych okolicach Mosiny. Od 3. lat jestem Przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 1 w Mosinie, co pozwala mi na bardzo częste i ścisłe kontakty z mieszkańcami, władzami miasta, w tym z radnymi. Staram się na bieżąco rozwiązywać problemy zgłaszane przez mieszkańców. Od dwóch lat jestem współorganizatorem z Gminami Stęszew, Puszczykowo, Komorniki i Mosina Grand Prix WPN Nordic Walking. Dzięki tej imprezie promowane są walory turystyczne współpracujących ze sobą gmin.  Jako radny Gminy Mosina kadencji 2018 – 2023 chciałbym rozbudować ścieżki rowerowe, utwardzić drogi, uporządkować dolną część targowiska miejskiego, doprowadzić do zagospodarowania „Kokotka”. Od 3 września 2018 roku członek Komitetu Rewitalizacji Gminy Mosina na kadencję 2018 – 2023.

Gwarantuję współpracę ze wszystkimi radnymi, którzy będą dążyć do poprawy życia mieszkańców Gminy Mosina.